"แม่หลวงกุ้ง" ผู้ใหญ่บ้านสุดสวยขอสู้งานต่อ ไม่หวั่นแรงกดดัน