ไม่ฟรีแล้ว !! สถานีชาร์จไฟรถ จากนี้เก็บหน่วยละ 4 บาท