ตาอักเสบ-บวมแดง-มีหนอง รีบพบจักษุแพทย์ เสี่ยง“โรคภาวะน้ำตาเอ่อ”