“ในหลวง” พระราชทานผ้าไตร - เครื่องไทยธรรม ประกอบพิธีทำบุญ 1 ปี ถ้ำหลวง