นายกฯ นักประดิษฐ์ฯ เผยคนที่คิดต่างทางการเมืองไม่ใช่เรื่องผิด