ตรวจเข้มร้านเหล้าย่านพัทยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการ