“ปู” โพสต์รำลึกความหลัง 3 ก.ค.54 ชนะเลือกตั้งไม่เคยลืมบุญคุณประชาชน