ประชุมสภา! หาม “นาที รัชกิจประการ” ส่งรพ.ความดัน-หน้ามืด