“พรเพชร-วันชัย” การันตี “ประยุทธ์” ไม่ขาดคุณสมบัตินายกรัฐมนตรี