ชายอ้วนที่สุดในปากีสถานสิ้นลมหลังเหตุป่วนโรงพยาบาล