“ประวิตร” สั่งบังคับใช้กฎหมาย ทำ “ทางม้าลาย” ให้ปลอดภัย