ฉบับสุดท้าย!! ประกาศแล้ว ยกเลิกคำสั่งตาม ม.44 ล็อตใหญ่