“ทุเรียน – มังคุด – เงาะ-ลองกอง” กวาดเงินเข้าจังหวัดตราด 7.4 พันล้าน