“ชาติชาย พยุหนาวีชัย” คว้ารางวัลนักการเงินแห่งปี 2561