“สมศักดิ์” ลั่น สร้างความยุติธรรม เสมอภาคทุกชนชั้น