เครื่องบิน ทอ.ตกที่เชียงใหม่ นักบินดับ 1 ดีดตัวได้ 1