“เพื่อไทย” ไม่ขัดข้องหากรัฐบาลเอานโยบายไปใช้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


พรรคเพื่อไทย ประชุมใหญ่วิสามัญ เพื่อเลือกหัวหน้าพรรค และปรับโครงสร้างกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ขณะที่รักษาการเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยอมรับในพรรคมีความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ แต่ไม่แตกแยก ย้ำ ไม่ขัดข้องหากรัฐบาลนำนโยบายของเพื่อไทยไปใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน