แอร์เสียงดังแปลกๆ เปิดดูถึงกับผงะ พบงูเขียว 5 ตัว อยู่ในข้างใน