เผชิญหน้า กลุ่มหนุน – ค้าน บริโภคเนื้อสุนัขในเกาหลีใต้