สำรวจราคาพัดลมหน้าร้านขายตัวละ 950 บาท ในอินเทอร์เน็ตสูงสุด 2,640 บาท