เตือนภัยสายผักสด! สาวกินจนพยาธิตืดหมูฝังลิ้น หมอคาดล้างไม่สะอาด