สมาคมไอที แนะรัฐเลี่ยงเก็บข้อมูลยืนยันตัวบุคคล ใบหน้า-ลายนิ้วมือ-ม่านตา หวั่นรั่วไหล