กรุงเทพฯ คว้าอันดับ 2 เมืองที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุดในโลก