เก๋งชนแท่งแบริเออร์รถขาด 2 ท่อน รอดตาย เพราะคาดเข็มขัดนิรภัย