ภัยแล้ง !! สทนช. ประสานหน่วยงาน ช่วย 5 จังหวัดอีสานใต้

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


รองเลขาสทนช. เผย ประสานหน่วยงาน รับมือภัยแล้ง 5 จังหวัดอีสานใต้  

TOP ประเด็นร้อน