สมเด็จพระพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ รพ.จุฬาลงกรณ์ พระอาการประชวรดีขึ้น