“ศุ บุญเลี้ยง” ขอโรงเรียน เลิกเอาแม่มาให้เด็กกราบที่โรงเรียน