เครื่องบินทหาร ปากีสถาน ตกในเขตชุมชน ตาย 17 พลเรือนเจ็บ 12 ราย