เปิดกระเป๋า “นร.” ยังพบแบกน้ำหนักเกินหลายคนบ่นปวดหลัง