ชี้ต้องสร้างบ้านรับภัยพิบัติ รอยเลื่อนจากเนปาลทำไทยหายนะได้เทียบเท่า (คลิป)