แบงก์ชาติประกาศ "ลดดอกเบี้ย"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กนง. มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี ทำให้อัตราดอกเบี้ยมาอยู่ที่ร้อยละ 1.50

เมื่อ วันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติ 5 ต่อ 2 เสียง ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 1.75  "เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี โดยให้มีผลทันที" ขณะที่ 2 เสียง เห็นควรให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75 ต่อปี "โดยมีปัจจัยสำคัญคือ เศรษฐกิจชะลอตัว"

โดย นายทิตนันทิ์ มัลลิกะมาส เลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้จากการส่งออกสินค้าที่หดตัวและเริ่มส่งผลไปสู่อุปสงค์ในประเทศ "กรรมการส่วนใหญ่ 5 เสียง จึงเห็นควรให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย"

ส่วนกรรมการ 2 ท่านเห็นว่าการลดอัตราดอกเบี้ย นโยบายในภาวะที่นโยบายการเงินอยู่ในระดับที่ผ่อนคลายอยู่แล้ว อาจไม่ช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มได้มากนัก เมื่อเทียบกับความเสี่ยงด้านเสถียรภาพระบบการเงินที่อาจเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมี ความจ่าเป็นที่ต้องรักษาขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน (policy space) เพื่อรองรับ ความเสี่ยงในอนาคต

คณะกรรมการฯ ยังเห็นว่า “เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่ประเมินไว้เดิมและต่ำกว่าระดับศักยภาพ” โดยการส่งออกสินค้าหดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ตามเศรษฐกิจคู่ค้าและปริมาณการค้าโลกที่ชะลอลงจากการกีดกันทางการค้าสหรัฐกับจีน ทวีความรุนแรงและขยายวงกว้างมากขึ้น รวมถึง “ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง”

การบริโภคภาคเอกชนมีแนวโน้มชะลอลงตามรายได้ของครัวเรือนนอกภาคเกษตรและการจ้างงานปรับลดลง โดยเฉพาะการจ้างงานในภาคการผลิตเพื่อส่งออก รวมทั้ง “ได้รับแรงกดดันจากหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง” ตลอดจนการลงทุนภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลง

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯ ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์เงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับประเทศคู่ค้าคู่แข่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากขึ้นในสภาวะที่การกีดกันทางการค้ารุนแรงขึ้น จึงเห็นควรให้ติดตามสถานการณ์อัตราแลกเปลี่ยนและเงินทุนเคลื่อนย้ายอย่างใกล้ชิด รวมทั้งประเมินความจำเป็นของการดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพิ่มเติม

ดอกเบี้ยขึ้น! ในรอบ 7 ปี อีกร้อยละ 0.25 เป็น ร้อยละ 1.75 มีผลทันที

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ