"นายกฯ"แจง"รับผิดชอบ"ไม่ใช่การลาออก ขอทำงานต่อ ไม่ไปไหน