“กิตติรัตน์” ปลื้ม “ยิ่งลักษณ์” ได้พาสปอร์ตเซอร์เบีย ชี้ไปต่างประเทศไม่ต้องใช้วีซ่ามากกว่าของไทย