ทำทีมาถวายนม ก่อนควักปืนยิง “เจ้าอาวาส” ขณะทำวัตรเช้า