ปรับกลยุทธ์ ใช้ “แฟลชม็อบ” เลี่ยงการปราบปรามของ ตำรวจฮ่องกง