"สมเด็จพระพันปีหลวง"ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันเฉลิมพระชนมพรรษา