ลูกจ้างเมียนมาร์ ฆ่าเสี่ยโรงน้ำแข็งยัดตู้เสื้อผ้า สารภาพหวังชิงทรัพย์