การบินไทย เตือน “เอเอ- ฟาง” แอบถ่ายอาจถูกห้ามขึ้นเครื่องอีก