เปิดประวัติอาคารเก่า 4 แห่ง ธนารักษ์ นำร่องจ่อประมูลเช่าพัฒนา