ขนส่ง พบรถตู้มรณะตัด GPS ก่อนเข้าสระแก้ว - วิ่งเร็วเกินกำหนด 6 ครั้ง ใน 3 จังหวัด