เคราะห์ร้าย !! ลุงวัย 64 ปี ซ่อมปลั๊ก ถูกไฟช็อตตาย