"เดอะ พีก เรสซิเดนซ์" รอศาล ปค.สูงสุดตัดสิน หยุดก่อสร้างทันที