ใจบุญ บริจาคน้ำ สระส่วนตัว 19 ไร่ ให้ชาวบ้าน ช่วยภัยแล้ง

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


อำเภอของจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ที่อำเภอห้วยแถลง ประสบปัญหาภัยแล้งหนักเช่นเดียวกัน ล่าสุด โรงพยาบาลห้วยแถลง ลดใช้น้ำ 50% เหลือวันละ 20 ลูกบาศก์เมตร เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในหน้าแล้งนี้

TOP ประเด็นร้อน