ใจบุญ บริจาคน้ำ สระส่วนตัว 19 ไร่ ให้ชาวบ้าน ช่วยภัยแล้ง