“สุนัย” โพสต์ “อับดุลเลาะ”เสียชีวิต หลังหมดสติในค่ายทหาร