ครูโพสต์กลั่นฉี่ผสมน้ำสมุนไพรให้เด็กดื่ม ปฏิเสธไม่จริง