น้ำท่วมสูงหลายหมู่บ้าน"ยโสธร"ถูกตัดขาดจากโลกภายนอก