ญี่ปุ่นเตรียมความพร้อมรับมือ “พายุไต้ฝุ่นฟ้าใส”พัดถล่ม