บาฮามาสเสียหายจาก “ดอเรียน” เท่าถูกระเบิดนิวเคลียร์ถล่ม