ช้างศรีลังกาตื่นตกใจ วิ่งเตลิดเหยียบคนระหว่างร่วมขบวนแห่งานประจำปี