สามี-ภรรยา ประสบอุบัติเหตุขณะแจกการ์ดงานแต่งลูกชาย